Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth

Senast ändrad: 12 januari 2022

För att använda Google Maps/Google Earth måste du godta (1) Googles användarvillkor och (2) dessa ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth (”ytterligare användarvillkor för Maps/Earth”). Ytterligare användarvillkor för Maps/Earth införlivar genom hänvisning juridiska meddelanden för Google Maps/Google Earth och Google Maps/Google Earth API:er.

Läs vart och ett av dessa dokument noggrant. Dessa dokument kallas tillsammans ”villkoren”. De beskriver vad du kan förvänta dig när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

Även om den inte utgör en del av dessa villkor rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy för att få en bättre förståelse av hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera din information.

 1. License. Under förutsättning att du följer dessa villkor ger dig Googles användarvillkor en licens att använda Google Maps/Google Earth inklusive funktioner så att du kan

  1. visa och kommentera kartor

  2. skapa KML-filer och kartlager; och

  3. visa innehåll offentligt med korrekt erkännande av upphovspersonen online, i film och i skrift.

  Mer information om specifika saker som du har tillåtelse att göra med Google Maps/Google Earth finns på behörighetssidan Använda Google Maps, Google Earth och Street View.

 2. Förbjudet beteende. Din efterlevnad av detta Avsnitt 2 är ett villkor för din licens att använda Google Maps/Google Earth. När du använder Google Maps/Google Earth får du inte (eller tillåta de som agerar för din räkning att) göra följande:

  1. omfördela eller sälja någon del av Google Maps/Google Earth eller skapa en ny produkt eller tjänst baserat på Google Maps/Google Earth (om du inte använder Google Maps/Google Earth API:er i enlighet med deras användarvillkor);

  2. kopiera innehållet (om du inte har fått tillstånd att göra det av behörighetssidan Använda Google Maps, Google Earth och Street View eller av tillämplig lag om immateriell äganderätt inklusive ”tillåten användning”);

  3. utföra masshämtning eller skapa massflöden av innehållet (eller låta någon annan göra det);

  4. använda Google Maps/Google Earth för att skapa eller utöka något annat kartrelaterat dataset (inklusive ett kart- eller navigeringsdataset, databaser med företagsuppgifter, e-postlistor eller telemarketinglistor) för användning i en tjänst som ersätter eller liknar tjänsten Google Maps/Google Earth; eller

  5. använda någon del av Google Maps/Google Earth med andra personers produkter eller tjänster för eller i samband med navigering eller autonom fordonskontroll, utom via en särskild funktion tillhandahållen av Google, som t ex Android Auto.

 3. Faktiska förhållanden; övertagande av risk. När du använder kartdata, trafik, vägbeskrivningar och annat Innehåll från Google Maps/Google Earth kanske du upptäcker att de faktiska förhållandena skiljer sig från kartan och Innehållet. Tillämpa därför sunt förnuft och använd Google Maps/Google Earth på egen risk. Du är alltid ansvarig för ditt beteende och dess konsekvenser.

 4. Ditt innehåll i Google Maps/Google Earth. Innehåll som du laddar upp, överför, lagrar, skickar eller tar emot via Google Maps/Google Earth lyder under Googles Användarvillkor inklusive licensen i avsnittet Tillåtelse att använda ditt innehåll. Om du bor i Frankrike gäller Ytterligare användarvillkor för Google Sök för sådant innehåll som offentliggörs på Google Sök. Innehåll som förblir lokalt på din enhet (som t.ex. en lokalt sparad KML-fil) laddas inte upp till Google och är därför inte föremål för licensen.

 5. Företagsanvändare. Om du använder Google Maps/Google Earth för en myndighets räkning gäller följande villkor:

  1. Tillämplig lagstiftning.

   1. För kommunala eller delstatliga myndigheter i USA eller EU gäller inte avsnittet om tillämplig lag och jurisdiktion.

   2. Gällande enheter i USA:s federala myndighet, ersätts avsnittet angående gällande lag och jurisdiktion i Allmänna villkor i sin helhet med följande:

    “Dessa villkor styrs av och tolkas och verkställs i enlighet med USA:s lagar utan hänsyn till lagkonflikt. Endast i den utsträckning federal lag tillåter: (A) Kaliforniens lagar (exklusive Kaliforniens regler för lagkonflikt) gäller vid frånvaro av tillämplig federal lag, och (B) tvister som uppstår från eller relaterade till dessa villkor eller Google Maps/Google Earth genomförs endast i domstolar i Santa Clara County, Kalifornien och parternas samtycke till den personliga jurisdiktionen i dessa domstolar.”

  2. Rättigheter som begränsas av amerikanska myndigheter. All åtkomst eller användning av Google Maps/Google Earth av eller för USA:s federala myndighet är föremål för avsnittet ”Rättigheter som begränsas av amerikanska myndigheter" Juridiska meddelanden för Google Maps/Google Earth.